Introduktionsmöte för nya medlemmar

Introduktionsmöte för nya medlemmar

  • Introduktion av nya medlemmar

SPF Seniorerna Baltzar inbjöd i mitten av oktober våra nya medlemmar till ett Corona säkrat möte. Förutom en utförlig information om SPF berättade vi om våra aktiviteter i Motala som tyvärr reducerats på grund av pandemin.
Ett femtontal medlemmar dök upp. Mötet avslutades med fika och trevliga samtal.

Sven Olof