Persondatapolicy

Den 25 maj 2018 trädde en ny dataskyddslag i kraft i hela EU; GDPR. GDPR är den engelska förkortningen för General Data Protection Regulation, eller som lagen heter på svenska; Dataskyddsförordningen. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den svenska myndighet som ska se till att förordningen följs. Dit kan du också skicka frågor och klagomål, om du har sådana.