Braskens styrelse 2019

Ordförande Bengt-Olov Johansson, Vice ordförande Britt-Marie Lindberg, Sekreterare Margareta Klingspetz, Kassör Ingegerd Nilsson; Vice kassör Henry Nilsson; Ansvarig för Äldreomsorgsfrågor Inga-Britt Lindquist och ansvarig för Folkhälsofrågor Stig Åkerman valdes till SPF Seniorerna Brasken Linköpings styrelse på årsmötet 20 februari 2019.