Braskens styrelse 2022

Britt-Marie Lindberg

Ordförande

Bengt-Olov Johansson

Sekreterare

Annika Sjölin

Kassör

Inga-Britt Lindquist

Ledamot med ansvar för KPR och Äldreomsorg

Annalena Palmér

Ledamot med ansvar för Folkhälsa

Mejl till hela styrelsen

Styrelsen