Braskens styrelse 2021

Bengt-Olov Johansson

Ordförande

Britt-Marie Lindberg

Vice ordförande

Roland Johansson

Sekreterare

Annika Sjölin

Kassör

Inga-Britt Lindquist

Ledamot med ansvar för KPR och Äldreomsorg

Annalena Palmér

Ledamot med ansvar för Folkhälsa