Kontakta oss

Braskens funktionärer för 2017. OBS! Titta längre ner på sidan för en fullständig uppräkning i funktionsordning!

Ingrid Enge Sveider

Webbredaktör

Ulla Hargius

Resor

Anita Holm

Valberedning,Rekrytering/Marknad/Kommunikation

Carin Johansson

Webbredaktör,Valberedning ordförande,Resor,Rekrytering/Marknad/Kommunikation,Medlemsregisteransvarig CU

Inga-Britt Lindquist

Pensionärsråd kommunalt (KPR) ordinarie

Sören Lindquist

Trafik

Sture Mossberg

Revisor

Henry Nilsson

Trafik

Ingegerd Nilsson

Medlemsregisteransvarig CU

Anna-Lena Palmer

Folkhälsa/Friskvård

Annika Sjölin

Resor

Anmälningsmottagare

Harriet Nilsson

Mail: anmalan1@spfbrasken.se

Anne-Marie Åbom

Mail: anmalan2@spfbrasken.se

Folkhälsoansvarig

Stig Åkerman

Mail: folkhalsoansvarig@spfbrasken.se

Folkhälsa

Jane Berggren

Mail: folkhalsa@spfbrasken.se

Hörsel-, Syn- & Läkemedelsansvarig

Jane Berggren

Mail: horsel@spfbrasken.se, syn@spfbrasken.se, lakemedel@spfbrasken.se

Information, Kommunikation & Marknadsföring

Carin Johansson

Mail: informationsansvarig@spfbrasken.se, kommunikation@spfbrasken.se, marknadsforing@spfbrasken.se

KPR (Kommunens Pensionärs Råd)

Inga-Britt Lindquist

Mail: KPR@spfbrasken.se

Kulturgänget

Birgitta Fardelin

Mail: kultur@spfbrasken.se

Lotteriansvarig

Ulla Hargius

Mail: lotteriansvarig@spfbrasken.se

Medlemsregisteransvarig

Jan-Ola Krüger

Mail: medlemssekreterare@spfbrasken.se

Programkommitté

Jan-Ola Krüger (Programansvarig)

Mail: programansvarig@spfbrasken.se

Margareta Klingspetz

Mail: program1@spfbrasken.se

Inga-Maj Carlsson

Mail: program2@spfbrasken.se

Birgitta Fardelin

Mail: program3@spfbrasken.se

Rekryteringsansvarig

Anita Holm

Mail: rekryteringsansvarig@spfbrasken.se

Reportage

Stig Åkerman

Mail: reportage@spfbrasken.se

Reseombud

Pirjo Lindell

Mail: reseombud1@spfbrasken.se

Carin Johansson

Mail: reseombud2@spfbrasken.se

Revisorer

Rune Fritz

Mail: revisor1@spfbrasken.se

Sture Mossberg

Mail: revisor2@spfbrasken.se

Bo Franzon

Mail: revisor3@spfbrasken.se

Studiecirklar

Margareta Klingspetz (Berättarkafé)

Mail: studieombud1@spfbrasken.se

Ninna Krüger (Berättarkafé)

Mail: studieombud2@spfbrasken.se

Jan-Ola Krüger ("Lura mig inte")

Mail: studieombud3@spfbrasken.se

Henry Nilsson (Minigolf)

Mail: studieombud4@spfbrasken.se

Trafikombud

Henry Nilsson

Mail: trafikombud1@spfbrasken.se

Sören Lindquist

Mail: trafikombud2@spfbrasken.se

Trygghetsringning

Lennart Lindberg (huvudansvarig)

Mail: trygghetsringning1@spfbrasken.se

Helena Lundin

Mail: trygghetsringning2@spfbrasken.se

Inga-Maj Carlsson

Mail: trygghetsringning3@spfbrasken.se

Anne-Marie Åbom

Mail: trygghetsringning4@spfbrasken.se

Margareta Klingspetz

Mail: trygghetsringning5@spfbrasken.se

Inga-Britt Lindquist

Mail: trygghetsringning6@spfbrasken.se

Valberedning

Carin Johansson (sammankallande)

Mail: valberedning1@spfbrasken.se

Harriet Nilsson

Mail: valberedning2@spfbrasken.se

Pirjo Lindell

Mail: valberedning3@spfbrasken.se

Värdpar

Lennart Lindberg

Mail: vard@spfbrasken.se

Göril Hermansson

Mail: vardinna@spfbrasken.se

Webbredaktör (Hemsidan)

Carin Johansson

Mail: webbredaktör@spfbrasken.se

Äldreomsorg

Inga-Britt Lindquist

Mail: aldreomsorg@spfbrasken.se