Funktionärer 2022

Nedan finner du kontaktinformation till Braskens funktionärer för 2022 i funktionärsrollsordning.

Harriet Nilsson

Anmälningsmottagare till månadsträffar

Ann-Britt Holmgren

Anmälningsmottagare till månadsträffar

Annalena Palmér

Folkhälsoansvarig

Information & Kommunikation

Styrelsen

Carin Johansson

IT-ansvarig

Inga-Britt Lindquist

Kommunens Pensionärs Råd (KPR)

Ulla Hargius

Lotterier, ansvarig

Sören Lindquist

Lotterier, biträdande

Ingegerd Nilsson

Medlemsregistret, ansvarig

Programkommitté

Styrelsen

Anita Holm

Rekryteringsansvarig

Bengt-Olov Johansson

Reportage (bild, text & Corren)

Annika Sjölin

Reseombud

Roland Johansson

Reseombud

Ulla Hargius

Reseombud

Sture Mossberg

Revisor

Roland Johansson

Revisor

Henry Nilsson

Trafikombud

Sören Lindquist

Trafikombud

Valberedning

Styrelsen

Göril Hermansson

Värdinna

Gunnel Möller

Webbredaktör

Inga-Britt Lindquist

Äldreomsorg

Mejl till alla funktionärer

Braskens funktionärer