Medlemsavgift försäkring

I din medlemsavgift kan trygghetsförsäkring ingå

Nu är det hör tid att betala son medlemsavgift. Några av Braskens medlemmar har inte gjort det.De har fått påminnelser och införmation om vad detta kan innebära. Om man inte betalar avgiften i tid, blir man utesluten och om man ångrar sig, går det förmodligen inte att tecka ny försäkring.