Nästa pubkväll är 21 februari

Hamlet, Storgatan 37 .Klockan 16:30

Välkommen till en pratstund
Tisdagar 24/1, 21/2, 28/3.