Fixartjänst

Kommunen har en "Fixartjänst".

Syftet med tjänsten är att förebygga fallskador i hemmet samt underlätta för dig att bo kvar hemma.

Du som är över 65 år och bor i Linköpings kommun kan få hjälp av kommunens fixartjänst. Det är gratis att få hjälp av fixartjänsten (mindre förbrukningsmaterial är även gratis).

Läs mera om fixartjänsten på Linköpings kommuns hemsida.