24 augusti 2022

SPF Seniorerna Brasken har haft höstens första månadsmöte den
24 augusti

Ett trettiotal medlemmar närvarande. Ordförande
Britt-Marie Lindberg hälsade välkommen och informerade om höstens
aktiviteter. Dagens gäst var Liselott Fager Äldrenämndens ordförande
som berättade om sitt arbete och informerade om aktuella frågor inom
äldreomsorgen. Under träffen serverades kaffe med bröd. Och dagen
avslutades med det sedvanliga lotteriet.