19 oktober 2022

SPF Seniorerna Braskens månadsmöte i Föreningshuset Fontänen


Ordförande Britt-Marie Lindberg och sekreteraren Bengt Olov Johansson hälsade välkommen och informerade om kommande aktiviteter.
Dagens gäst var Borgmästaren tillika Centerpartisten Lars Vikinge som bl.a. informerade om:
- Ostlänken.
- Framtidens Linköping med planerade och pågående stadsutvecklingsprojekt i staden, småorter och på landsbygden. 
  -Äldrefrågor med boende och problem med brister i omsorgen och att det inte finns tillräckligt med boenden.

Vice ordförande och ledamot i Äldrenämnden Inga-Britt Lindqvist informerade om aktuella frågor inom äldrevården. 

Under träffen serverades kaffe med bröd. Dagen avslutades med det sedvanliga lotteriet med många fina vinster.

Cirka 25 medlemmar närvarade.