Julfest

SPF Seniorerna, Braskens Julfest den 14 december i Vagnhallen

Ordförande Britt-Marie och Sekreterare Bengt-Olov hälsade ca 35
medlemmarna välkomna.
Kort information gavs om styrelsens arbete och aktiviteter i
föreningen. VI hoppas hitta fler medlemmar som är villiga att ta en mer aktiv del i föreningens arbete

Därefter började Jularboklubben att spela och sjunga ur sin blandade repertoar. Även allsång av några trevliga melodier.
Under spelpausen serverades jultallrik och småvarmt. Därefter fortsatte musiken till medlemmarnas förtjusningI.

Inga-Britt informerade om möten med KPR och LPSG och Annalena informerade om kommande friskvådsplaner.
Nästan alla medlemmar hade tagit med sig en liten julklapp som  delades ut av Tomten till allmän glädje.

Mötet avslutades med kaffe och fint jullotteri samt GOD JUL till alla