Att delta i beslut

Uppdaterades: 03 januari 2017

Kommunala pensionärsråd (KPR) finns i de flesta kommuner. Rådet består dels av förtroendevalda i kommunen och dels representanter från olika pensionärs-organisationer. SPF Seniorerna Söder har ingen representant för tillfället men Sankt Olof har en.

För många äldre är beslut som fattas i kommuner, landsting och regioner avgörande för deras livskvalitet och välbefinnande. Det kan handla om möjligheten att få en bra äldreomsorg, kollektivtrafik och färdtjänst eller att det finns tillgång till sociala mötesplatser, lämpliga bostäder eller sjukvårdspersonal med tillräcklig kunskap om äldres sjukdomar. För SPF är det därför viktigt att vi kan vara med och bevaka och samtidigt påverka beslut på dessa nivåer. Att få vara med och bestämma, helt enkelt.
Delaktighet och inflytande i samhället och över sin egen livssituation är det första av våra folkhälsomål i Sverige. Detta är en viktig förutsättning för att uppnå god hälsa. Men påverka kan man göra på olika sätt. Inte minst har sociala medier, t ex Facebook, ökat möjligheten att föra fram sina åsikter – ensam eller tillsammans med andra. Den vanligaste vägen är dock fortfarande via olika råd och samverkansgrupper.

Publicerades: 03 januari 2017 Uppdaterades: 03 januari 2017