Program september 2020 - mars 2021

Uppdaterades: 10 december 2020

Program september 2020 - mars 2021

Vi avvaktar vidare rekommendationer från folkhälsomyndigheten och förbundet och återkommer med mer info om vårens verksamhet.

Februari:
ett årsmöte kommer att genmföras under februari.
Det blir då inte något fysiskt möte utan allt kommer att ske via korrespondens.
Motioner till årsmötet vill vi ha senast den 12 januari.
Underlag för årsmötet skickas sedan till medlemmarna i månadsskiftet januari/februari.
Kommentarer till detta material ska meddelas styrelsen senast den 18 februari.
Därefter sammanställs och besvaras kommentarerna.
och ett formellt årsmötesprotokoll upprättas.
Fylligare information kommer att finnas i anslutning till det utskickade materialet.
Informationen kommer också att finnas på hemsidan
styrelsen alla medlemmar en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR
och en förhoppning om ett ljusare år 2021.

------------------------------------------------------------------------------------

Obligatorisk anmälan till månadsmöte skall ske senast fredagen innan mötet.
Detta för att det ska fungera på bästa sätt för kaffekommittén.
Anmälan sker till Kerstin Johansson
tel: 070-981 76 38.
Vi annonserar i NT under föreningslivet i regel torsdagen före mötena.
Betalning till resor och fester sker på PG 79 85 27-8

Publicerades: 31 augusti 2020 Uppdaterades: 10 december 2020