SPF Söders månadsblad 2023:1

Hälsningar från ordförande

Kära medlemmar!
Om en månad är det åter dags för föreningens årsmöte. Handlingar till årsmötet skickas till alla på mejl. Har ni bytt e-post eller skaffat ny på sistone så bör ni anmäla detta till styrelsen så ni inte missar viktig information. E-posten till styrelsen hittar ni längre fram i månadsbladet.
Ett antal kopior av handlingarna kommer också att finnas i lokalen före mötet. Några viktiga saker kommer upp då…

• Det finns ett antal funktionärer som har anmält att man inte fortsätter med sina uppdrag. Om det finns flera som inte kan/vill fortsätta är det viktigt att ni hör av er till  snarast. I annat fall förutsätter vi tacksamt att ni fortsätter ett år till.

• Tre ledamöter i styrelsen avgår efter årsmötet. För närvarande är vi sju personer i
styrelsen. Enligt stadgarna ska det finnas minst fem ledamöter inklusive ordförande. Om vi inte kan fylla alla posterna är ett alternativ att gå från sju till fem personer. Tyvärr medför en sådan minskning att arbetsbelastningen på var och en ökar. Känner ni att ni vill ingå i en trevlig grupp som jobbar för föreningens bästa är ni välkomna att höra av er till styrelsen. Vi tackar på förhand!

• Styrelsen kommer att föreslå att ”inträdet” till månadsmöten höjs från 40 till 50 kr. Denna blygsamma peng ska inte bara bekosta fikat (kaffet har ju blivit jättedyrt!) utan även bidra till våra gäster.

• Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2024 förblir oförändrad 80 kr. Detta förutsätter dock att Syrianska kyrkan inte höjer hyran för lokalen fram till årsmötet.

• Årligen får styrelsemedlemmarna dela på 4 000 kr för att täcka egna utlägg för föreningen. Även detta bidrag föreslås förbli oförändrat.

• Tre ledamöter till valberedningen ska väljas på årsmötet. Bra om ni fundera på lämpliga kandidater fram till dess!

Avslutningsvis vill jag meddela att jag är bland de ledamöter i styrelsen som avgår. Att vara ordförande är ett ansvarfullt uppdrag men samtidigt ett uppdrag som ger så mycket tillbaka. Jag har känt stor glädje att komma på våra möten och träffa så många härliga, uppmuntrande medlemmar – jag som normalt är en ganska blyg person. Ett stort tack till styrelsen för allt stöd och gott samarbete under mina sju år som ordförande och ett jättestort tack till alla er medlemmar som har satt guldkant på dess år. Jag håller tummarna för att någon känner sig mogen att ta över det hedervärda uppdraget som ordförande.

Må så gott!
Gordon Carlson, ordförande
------------------------------------------------------------------------------------
Vad händer med föreningen efter årsmötet?

Till årsmötet har tre ledamöter i styrelsen sagt att de vill lämna sina uppdrag. Bland annat avgår Gordon som ordförande och Monica som sekreterare. Vad händer om ingen ställer upp och fyller dessa platser?
Styrelsen hoppas naturligtvis att det i första hand löser sig. Det finns säkert personer bland våra 270 medlemmar som vill ställa upp och både stötta och utveckla föreningen. Eller hur!

Vänd er i så fall till valberedningen. Kontaktuppgifter finns i månadsbladet.
Att minska antalet ledamöter i styrelsen från sju till fem som anges i stadgarna är ingen lösning för oss. Den vägen kan vi inte gå.

Om vi blir fulltaliga i styrelsen men inte hittar någon som vill bli ordförande eller sekreterare kan det bli bekymmersamt. SPF Seniorerna Måren i Skärblacka kommer att befinna sig i den situationen efter sitt årsmöte nu i februari. Man kommer ändå att ha full styrka i styrelsen men vara utan ordförande. Däremot räknar man med att någon i styrelsen tar på sig ordförandeposten om ett år. Kan något liknande vara en
lösning för oss om vi får in tre nya ledamöter i styrelsen varav en av dessa kan ta ordföranderollen åtminstone temporärt?
Om vi inte lyckas bli fulltaliga i styrelsen och är utan ordförande har vi några alternativ..

• att föreningen slås samman med en annan förening, t.ex. med SPF Seniorerna S:t Olof i Norrköping eller...

• att föreningen upplöses helt och medlemmarna får själva välja om man vill tillhöra en annan förening eller ej alternativt..

• att föreningen upplöses helt och medlemmar bildar en egen ny förening.

Om följden blir att föreningen upphör måste detta beslutas vid två på varandra följande årsmöten varav det ena är ordinarie.
Besluten måste tas med minst 4/5 majoritet av de närvarande medlemmarna.
Vi måste i så fall besluta om föreningens framtid vid årsmötet den 28 februari!
Vi ser fram emot en stor uppslutning på mötet då.

Väl mött!
Styrelsen
-------------------------------------------------------------------------

Övrig information

Allmänt
Planeringen för föreningens program för 2023 har påbörjats. Kom gärna med förslag på sådant ni önskar att vi ska göra, allt ifrån underhållning, resor eller andra aktiviteter. Skicka era förslag till föreningens e-post spfsoder@gmail.com
Boule
Är det någon som är intresserad av att spela boule? Hör av er till någon av oss ni styrelsen så ska vi försöka ordna med en plats att spela på.
Månadsmöten
Tisdagen den 28 februari Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan
Årsmöte med Musikunderhållning av Mickael Leonardsson

Tisdagen den 28 mars Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan
Månadsmöte med Underhållning av Kaj Lärka ”Bondkomiker”

Anmälan görs till Kerstin Johansson på telefon 070-981 76 38 (gärna SMS, meddela då namn) senast torsdag veckan före mötet. Om det finns allergier så ta med eget fikabröd

BIO på Cnema
Onsdagen den 18 januari började vårens filmer på CNEMA. Det som kommer att visas finns i sluter på månadsbladet. Kostnad 200 kr för fyra filmer. Kontakta Jan-Olof Steen för ytterligare information om SPF Bio på Cnema.

MYCKET VIKTIGT! Påminner om e-postadress
Ni som bytt eller skaffat e-post skicka ett mejl till föreningens e-post spfsoder@gmail.com med namn, adress och telefonnummer, så kommer ni med på våra utskick av t.ex. månadsbladet.

Månadsbladet 2023:1 i sin helhet finns att läsa här:

Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida.

Nästa månadsblad planerar vi att ge ut under februari 2023.