Årsmöte 28 feb kl 14.00

Välkomna..

Föreningens årsmöte äger rum den 28 februari kl 14.00 i syrianska kyrkans lokal i Brånnestad.
Handlingar till årsmötet skickas till medlemmarna via e-post under vecka 6.
Några kopior kommer att finnas i samband med årsmötet.
Alla dokument finns tillgängliga hos ordförande och kassör.

Välkomna till årsmötet!

Styrelsen