Inför valet - Var med och påverka!

Dialog med representanter för partierna i kommunfullmäktige i
gällande aktuella och framtida äldrefrågor.

PRO,SKPF och SPF i Norrköpings kommun inbjuder medlemmar och andra intresserade
till:
Dialog med representanter för partierna i kommunfullmäktige i
gällande aktuella och framtida äldrefrågor.

Datum:10:e augusti
Tid:kl.14-16
Lokal:Thapperska skolan,Havet
Adress:Gamla Övägen 23 Norrköping

Föranmälan behövs ej!

Lämna förslag på frågor till politikerna till respektive ordförande eller KPR-representant
senast 9:e juni så att vi sedan kan lämna vidare ett antal frågor till aktuella politiker

Kontaktperson för SPF:
Berit Adler 070-6823088
berit_adler@hotmail.com
Läs här som PDF: Inför valet