SPF Söders månadsblad 2022:5

SPF Söders månadsblad 2022:5

Allmänt
Planeringen för föreningens aktiviteter från hösten och framåt påbörjas inom kort. Kom gärna
med förslag på sådant ni önskar att vi ska göra. Allt ifrån underhållning, resor eller andra aktiviteter.

Agenda för den närmaste tiden:

Månadsmöten

Tisdagen den 30 aug
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan
Henrik Lindgren från Audika hörselklinik Drottninggatan 66
Norrköping kommer till oss och pratar om hörselhjälpmedel.
En presentation på ca 30 min. Sedan finns tid för frågor.


Tisdagen den 27 sep
Kl. 14:00 i Syrianska kyrkan
Willy Forsström kåserar med temat
"Före grävskoporna"

Promenader och övriga aktiviteter

Tisdagar och torsdagar Kl 10:30
Promenader i Rambodal. Samling på parkeringen vid Rambogatan 60.
För mer information kontakta Birgitta Hilke, tfn 070-847 17 93.
Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma med eller utan stavar.
Under promenaden pratas det mycket och vi löser många världsproblem allt ifrån Covidpandemi till cykelställsproblem.
Fler hälsas välkomna, det finns gott om plats på vägar, gångbanor och stigar.

Resor
Onsdag 14 september
Bussresa till Nationalmuseum.
Mer information här:

Fester
Onsdag 12 oktober Höstfest i Event Center i Hageby.
Mer information här:

BIO på Cnema
Onsdagen den 14 september
börjar höstens filmer på CNEMA. Biljetter köps vid detta första
tillfälle för hösten. Kostnad 190 kr för fyra filmer.
Mer om SPF Seniorfilmer på Cnema kommer även att finnas på hemsidan.
Kontakta Jan-Olof Steen för ytterligare informatiom.

Påminner om vår e-postadress till föreningen
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com Har ni något att fråga om eller om ni vill komma med förslag på kommande underhållning/föredrag, resor eller fester så mejla oss.
OBS!
Ni som bytt eller skaffat e-post skicka ett e-mejl till föreningens e-post enligt ovan med namn, adress och telefonnummer, så kommer ni med på våra utskick av t.ex. månadsbladet.

Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i mitten av augusti

Månadsbladet 2022:5 i sin helhet finns att läsa här som PDF
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida.