Notis om årsmötet 2022

SPF Seniorerna Söder Norrköping
hade årsmöte den 22 februari i en något kylslagen lokal vid Syrianska kyrkan i Brånnestad.
Inledningsvis svarade Mikael Leonardsson för medryckande musikalisk underhållningen.
Själva årsmötet öppnades med en tyst minut för de medlemmar som avlidit under året.
Till ordförande för årsmötet valdes Peter Larsson och till sekreterare Inga-Maj Lundmark. Förhandlingarna flöt friktionsfritt och den avgående styrelsen beviljades full ansvarsfrihet för 2021.
Två nya ledamöter valdes in i styrelsen; Monica Hjulström, som får posten som sekreterare samt ledamot Lott-Marie Mählqvist.
Övriga styrelsen består av ordförande Gordon Carlson, vice ordförande Tomas Axi, kassör Gunnar Lindell och ledamöterna Jan-Olof Steen och Birgitta Hilke.
Mötet avslutades med att avgående funktionärer avtackades med blomstercheckar.