Efterlysning: Ledamöter i styrelsen

Vi saknar två ledamöter i vår styrelse!
Det finns säkert några personer bland våra medlemmar som har intresse och kanske även erfarenhet av styrelsearbete.
Är du dessutom nyfiken på vad vi gör under våra styrelsemöten?
Vill du vara med och påverka verksamheten?
Anmäl intresse till ordförande Gordon Carlsson:
Telefon: 0731-45 10 86
E-post: spfsoder@gmail.com

Vi saknar nu även en kontaktperson för Cnema
Du som är intresserad av detta.
Tag kontakt med Leif Eriksson
Telefon: 070-551 73 01