Inbjudan till baskurser i Zoom

Inbjudan till baskurser i Zoom

Förbundet bjuder in alla medlemmar till Zoomutbildning
Syftet är att öka den digitala delaktigheten bland våra medlemmar.
Genom utbildningarna vill vi nå målet att alla som vill kunna delta i ett Zoom-möte ska vara rustade för det liksom de som vill kunna leda ett Zoom-möte ska få verktyg för det.

Se inbjudan: Baskurser i Zoom