Årsmötesprotokoll 2021-02-25

Årsmötesprotokoll 2021-02-25

SPF Seniorerna Söder Norrköping
Årsmötesprotokoll 2021-02-25

Årsmötet har genomförts "per capsulam", det vill säga via korrespondens.
Styrelsen har skickat fullständig dokumentation till medlemmarna via post och e-post den 1 februari 2021 med bl.a. förslag till årsmötesbeslut och låtit medlemmarna framföra sina synpunkter skriftligen eller via telefon till styrelsen. Sista dagen för medlemmarna att lämna synpunkter var den 18 februari. Endast enstaka positiva synpunkter på vårt val av årsmötesprocess hade meddelats styrelsen till dess.

Protokollet i sin helhet kan man läsa här på PDF

Vi hoppas alla på att vi inom en snar framtid kan ha ett medlemsmöte irl.
Vaccinationerna är igång även om det tycks gå väldigt långsamt med det.

Hälsningar: Styrelsen