SPF Söders månadsblad 2020:6

SPF Söders månadsblad 2020:6

Månadsmötena under hösten är fortsatt inställda

På grund av rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens råd ställde styrelsen in föreningens medlemsmöten under hösten. Hur det blir under kommande år återkommer styrelsen med.
Genom att "Coronaanpassa" (hålla avstånd till varandra) hoppas vi i dagsläget att under hösten kunna genomföra:

 • Tisdagspromenader (genomförs som tidigare). Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften och röra på sig.
 • Fikaträffar på Café Vetekornet.
 • Julfest? (styrelsen undersöker var vi kan hitta en lämplig lokal. Ev. genomförs festen vid två tillfällen för att begränsa antalet deltagare i lokalen).

Om man känner sig minsta krasslig, så ska man naturligtvis avstå från ovanstående aktiviteter.
Styrelsen fortsätter att bevaka utvecklingen och håller er informerade via hemsidan och i kommande månadsblad som vi planerar at ge ut i månadsskiftet november/december.

Uppdaterade rekommendationer för gruppen 70+
Från och med den 22 oktober gäller samma restriktioner för personer över 70 år som för övriga grupper i samhället. Detta innebär att vi alla, unga som gamla, ska följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter ger och att var och en har ett stort personligt ansvar för att förhindra smittspridning.

Allmänna råd om personligt ansvar som FHM har presenterat:

 • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Håll en armlängds avstånd till andra både inom- och utomhus.
 • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.
 • Välj ett färdmedel där du kan boka plats eller ett där du kan undvika trängsel.
 • Håll avstånd till andra på bussen, tunnelbanan, spårvagnen och andra allmänna färdmedel.
 • Undvik att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas eller bröllop.
 • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i gemensamma omklädningsrum.

Förbundet poängterar att det är av yttersta vikt att vi fortsätter att följa dessa rekommendationer och gör vår del för att hålla smittspridningen nere. Aktiviteter inomhus bör även i fortsättningen ske med ett begränsat antal deltagare så att avstånd kan hållas, inte bara i den lokal som aktiviteten genomförs i utan även i trapphus, kapprum och liknande samt att resor till och från kan ske säkert.

Erbjudande från rådgivningsföretaget Ludvig & Co
Företaget skulle ha kommit till ett medlemsmöte under hösten och berätta om sina tjänster inom familjejuridik. Då inte detta gick att genomföra erbjuder de nu medlemmar att upprätta testamente eller framtidsfullmakt efter sedvanlig genomgång och information till halva priset vilket är 1 950 kr styck inklusive moms. Om någon skulle vara intresserad kontakta
Fredrik Jakobsson E-post: fredrik.jakobsson@ludvig.se
Telefon: 011-19 45 49 (eller 0771-27 27 27)
Erbjudandet gäller till utgången av november månad 2020. Uppge att ni tillhör SPF Seniorerna Söder och att ni vill utnyttja det aktuella erbjudandet.

BIO på Cnema skjuts framåt i tiden
Arbetsgruppen för SPF Seniorfilmer har tillsammans med Cnema diskuterat framtiden för våra filmer. I första hand de två resterande filmerna från vårens program som ställdes in av kända skäl. Möjligen kan vi i någon form visa dessa våren 2021 men det är naturligtvis avhängigt av pandemins utveckling.
Cnema vill gärna att vi återtar visningarna som vanligt men vi ställer oss tveksamma. Cnema har ju själva visat seniorfilmer som de kallar för Dagbio men vi är kritiska till hur genomförandet har gjorts. Det måste ske på ett säkrare sätt, något vi också framfört till Cnema och som de lovat att åtgärda.
Vi återkommer med mer information om läget längre fram.

Studiecirklar
Vi vill informera om att SV har en del digitala studiecirklar https://www.sv.se/
De kostar från 0 kr och uppåt.

Månadsbladet 2020:6 i sin helhet finns att läsa här som pdf