SPF Söders månadsblad 2020:7

SPF Söders månadsblad 2020:7

Upprop för äldreomsorgen
Ingen kan längre blunda för verkligheten och det omfattande förändringsbehov som finns i äldreomsorgen. Med denna pandemi har bristerna blivit än tydligare och fått oerhörda konsekvenser. SPF Seniorerna kräver ordentliga förändringar i alla led: en omsorg som utgår från individens behov – bland annat med högre medicinsk kompetens och fler geriatriker, utbildningskrav för personalen, bättre arbetsvillkor, skärpt socialtjänstlag, högre ekonomisk prioritering och ett tydligt ansvarsutkrävande. Förbundet uppmanar nu alla att skriva på äldreomsorgsuppropet.
Gå in på förbundets hemsida www.spfseniorerna.se och skriv på idag!

Medlemsavgiften för 2021
Förbundet uppmanar medlemmarna att betala sin medlemsavgift för 2021 med e-faktura. Cirka 13 000 medlemmar har redan valt att anmäla sig. Alla banker klarar att hantera e-faktura via sina internetbanker. Exakt hur man går tillväga skiljer sig lite åt beroende på bank. Ni kan alltid kontakta er bank direkt för att få hjälp. Anmäl er senast sista december, så slipper ni hålla reda på inbetalningskortet och behöver inte heller fylla i ett långt OCR-nummer när man betalar. Dessutom spar man pengar åt SPF Seniorerna, som slipper skicka ut mängder med pappersfakturor och samtidigt mår miljön bättre. Bara fördelar!

Stadsmissionen ber om hjälp
Under pandemin har många som redan är utsatta fått det sämre. Jobb har försvunnit, sjukskrivningar ökat och många har fått det svårare ekonomiskt. För att avlasta familjer och vuxna individer ekonomiskt delar Stadsmissionen ut 200 matkassar i Norrköping varje fredag. Man har ett stort behov av volontärer för att kunna genomföra matutdelningen och undrar nu om vi som förening har möjlighet att hjälpa till.
Läs gärna mer om Stadsmissionens arbete i Norrköping på Stadsmissionens hemsida, www.stadsmissioneninorrkoping.se.
Man kan också mejla till engagemang@stadsmissioneninorrkoping.se för mer information.

Årsmötet 2021
Årsmötet är planerat till den 25 februari 2021. Som ni förstår blir det svårt att genomföra det på sedvanligt sätt. Dessutom vet vi inte om vi har tillgång till en möteslokal då, eftersom Svenska Kyrkan inte vill hyra ut lokalen så länge pandemin pågår. Istället kommer vi att skicka ut dokumentation till er alla via e-post eller vanlig post om ni inte har e-post. Ni får sedan möjlighet att ha synpunkter och ställa frågor på materialet. Detta kommer att pågå under februari månad. Målet är att proceduren ska vara avslutad till den 25 februari.

Månadsmötena under hösten/vintern är fortsatt inställda
På grund av rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens råd ställde styrelsen in föreningens medlemsmöten under hösten/vintern. Hur det blir under våren återkommer styrelsen med.
Genom att "Coronaanpassa" (hålla avstånd till varandra) hoppas vi i dagsläget att under hösten och vintern kunna genomföra tisdagspromenader (genomförs som tidigare). Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften och röra på sig. Om man känner sig minsta krasslig, så ska man naturligtvis avstå från ovanstående aktiviteter.
Styrelsen fortsätter att bevaka utvecklingen och håller er informerade via hemsidan och i kommande månadsblad som vi planerar at ge ut i månadsskiftet januari/februari.

BIO på Cnema skjuts framåt i tiden
Arbetsgruppen för SPF Seniorfilmer har tillsammans med Cnema en fortsatt diskussion över våra filmvisningar i framtiden, I första hand de två resterande filmerna från vårens program som ställdes in av kända skäl. Vi trodde oss ha hittat en modell hur detta skulle gå till men det visade sig att det inte gick att genomföra förslaget på ett säkert sätt med tanke på smittorisken. I nuläget vet vi alltså inte när och hur vi kan återuppta filmvisningarna, allt är ju beroende på hur pandemin utvecklar sig under 2021.
Vi återkommer med mer information om läget längre fram.

Stanna hemma och gå en studiecirkel
SV kan nu i coronatider erbjuda ett antal digitala studiecirklar www.sv.se
Kostnad från 0 kr och uppåt.

  • Gå en distanskurs hemifrån Anmäl dig till en studiecirkel eller föreläsning online. Det finns ett antal olika ämnen att välja på.
  • Plats för samtal Plats för samtal är en mötesplats, ett dialogforum, där perspektiven breddas och åsikter möts i ett bildande samtal.
  • Använda digitala verktyg Vi hjälper dig ta mötet online.
  • Se kultur online Se livesänd musik, dans, teater, samtal eller annan kultur.

Det här har vi genomfört den senaste tiden
Vi har fortsatt gå promenader på ca 3 km i en grupp i Rambodal.
Se agendan för kommande aktiviteter.

Agenda för den närmaste tiden framöver
Nedanstående mycket tunna agenda kommer att uppdateras vart efter tider/platser för nya aktiviteter fastställs (eller ändras) samt efter FHM rekommendationer. Vi får hoppas att vi kan börja genomföra aktiviteter under våren. Just nu ser det positivt ut vad avser vaccinframtagningen.

Tisdagar
Kl 10:30 Gemensamma promenader i Rambodal.
Samling på parkeringen vid Rambogatan 60.
För mer information kontakta Birgitta Hilke, tfn 070-847 17 93.
Under promenaden gäller "säkerhetsavstånd" till varandra,
så att vi reducerar risken att bli smittade.

Några påminnelser
Vår e-postadress till föreningen
Vår e-postadress till föreningen är spfsoder@gmail.com
Har ni något att fråga om eller om ni vill komma med förslag på kommande underhållning/föredrag, resor eller fester så maila oss.

OBS 1!
Ni som har bytt e-postadress eller inte har meddelat oss sin e-postadress, så skicka ett mail till ovanstående e-postadress så kommer ni med på våra utskick. Det finns ett antal medlemmar som ännu inte har meddelat oss sin e-postadress, vilket innebär att det är svårare att hålla alla informerade.
Dela gärna detta månadsblad med medlemmar som du vet inte har tillgång till e-post. Det är svårt att nå alla med information och dyrt för föreningen att skicka brev till alla. Glöm inte att kolla hemsidan då och då. Det är där vi kan sprida nyheter snabbast nu när vi inte kan ha medlemsmöten.

OBS 2!
SPF appen
Påminner om SPF appen. Se månadsblad 2020:1.
Ett bekvämt sätt att få meddelanden direkt när ny information finns från oss i styrelsen, distriktet och förbundet.

Månadsbladet 2020:7 i sin helhet finns att läsa  här som PDF

Nästa månadsblad planerar vi att ge ut i månadsskiftet januari/februari.
Nyheter läggs direkt ut på vår hemsida.

Styrelsen önskar er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År