mail-adress anmälan - ändring

mail-adress anmälan - ändring


Ny mail-adress??

Mycket information går nu förutom via hemsidan även ut via mail till er medlemmar.
Därför är det VIKTIGT att ni meddelar er mail-adress till oss.

Har ni bytt mail-adress? Meddela då er nya!
Det gör ni då enklast genom att skicka ett mail till oss.

E-post: spfsoder@gmail.com

Ni kan annars riskera att missa en del av den information som vi delger er.