SPF Söders månadsblad 2020:2

SPF Söders månadsblad 2020:2

Nu har månadsrapporten för februari 2020 skickats ut på mail till alla medlemmar. Den finns även att läsa här som PDF-fil.

Tyvärr har Corona viruset ställt till det för oss alla. De flesta av vårens kommande aktiviteter är pga det inställda. Läs mer på Extrabladet