Styrelsen informerar om vårens verksamhet.

Styrelsen informerar om vårens verksamhet.

Styrelsen informerar - 2020-03-28

Kära medlemmar,
På grund av rådande omständigheter och Folkhälsomyndighetens råd har styrelsen beslutat att ställa in våra medlemsmöten under våren. Även vårfesten den 21 april och resan till bl.a. Vingåker outlet den 28 maj kommer att ställas in. Vi håller stadsvandringen öppet den 11 juni tillsvidare. Nästa medlemsmöte blir preliminärt den 25 augusti.

Som vi nämnt tidigare kommer återstående två filmer på seniorbio att visas i höst istället. Spara era biljetter!

Boulen och gymnastikenhar avslutat sin verksamhet och återkommer till hösten.

Promenaderna under Birgittas ledning kan fortsätta som vanligt. Det är bara nyttigt att komma ut i friska luften och röra på sig. Om man känner sig minsta krasslig, så ska man naturligtvis avstå.

Månadsträffarna på Vetekornet hade precis kommit igång på ett trevligt sätt men måste tyvärr ställas in under våren. Vi ses igen över en kopp kaffe i höst.

Styrelsen fortsätter att bevaka utvecklingen och håller er informerade via hemsidan och i kommande månadsblad. Närmast ska vi planera för hösten och hoppas att "stormen" har lagt sig till dess.

Sköt om er, så ses vi igen i höst!

Styrelsen

Finns även att läsa här som PDF