Datakurser

Uppdaterades: 12 september 2020

Datakurser vid SeniorNet Norrköping

Höstens program 2020 med SeniorNet Norrköping

Höstens program 2020

Öppet Hus och Föreläsningar skjuts på framtiden.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer angående de rådande omständigheterna för smittorisk och anpassar vår verksamhet. Föreningen har som mål att under hösten fysiskt genomföra ett antal kurser. Antalet kursdeltagare per kurs begränsas till högst 6 st. Innan kursen kommer skrivbord och datorer att torkas av. Handdesinfektion finns placerad vid ingången till föreningslokalen. Tvål och vatten finns tillgängligt som alternativ.
Vi håller Corona-avstånd (minst en armlängd). Om du inte är helt frisk, stanna hemma!

Allt mer i vår vardag styrs av den digitala tekniken.Vi hoppas att under hösten kunna erbjuda en/tvådagarskurser, där vi provar på olika sociala medier och tränar på att ringa ett video-eller röstsamtal. Bild och bildhantering är populära kurser som också är under planering.
Styrelsens medlemmar kommer inom kort få utbildning i videotjänsten ZOOM som är ett verktyg för distansundervisning. Vi kommer sedan erbjuda våra medlemmar att lära sig programmet.

IT Support
Är du i behov av hjälp med din dator, smartphone, surfplatta eller annat IT-problem? Hör av dig till oss och berätta om dina problem skall vi försöka hjälpa dig antingen genom ett fysiskt möte eller via telefon-support.

Mejla i första hand till: sekreterare@seniorit.se eller ring Mobil Nr 0703-57 12 71 eller Mobil Nr 0790-20 61 84

Hög tid att anmäla dig till höstens kurser.

Enklast anmäler du dig på vår hemsida www.seniornit.se under fliken "Kurser". Behöver du hjälp med din anmälan ring Mobil Nr 0703-57 12 71.

För fortlöpande information, se vår hemsida och utskick!

Styrelsen SeniorNet Norrköping

Publicerades: 04 januari 2020 Uppdaterades: 12 september 2020