Eventuellt månadsmöte

Torsdagen den 20 maj kl. 14.00

  • Gullvivor

I Skänninge församlingshem. Se annons i Östgötatidningen. Vi rättar oss efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.