Februari 2023-02-27

Roxen Stångå håller årsmöte på Fontänen

  • Lotter populära
  • Förhandling
  • Nya styrelsen
  • Vår egen speleman - Gunnar underhöll oss till kaffet
  • Lotter populära
  • Förhandling
  • Nya styrelsen
  • Vår egen speleman - Gunnar underhöll oss till kaffet

SPF Roxen hade årsmöte måndagen den 27 februari. Efter en tyst hedersminut för våra bortgångna kamrater fattade traditionsenligt vår egen ordförande Jan Gustavsson klubban och skötte rutinerat förhandlingarna. Den gamla styrelsen beviljades ansvarsfrihet och lämnade över till den nya. Till ny styrelsemedlem valdes Kristina Boström och Bengt Buhre avtackades efter sju års tjänst. Vår käre ordförande Jan Gustavsson fortsätter leda verksamheten. Ett fyrtiotal medlemmar gav sitt bifall, presenter utdelades och mötet avslutades med god semla, fika lotteri och trivsamt eftersnack.