Samgående Roxen-Stångå

Efter extra årsmöten i de bägge föreningarna SPF Roxen och SPF Stångå är det nu klart:
Vi går samman till en förening vid namn RoxenStångå från och med 1 juli 2022. Styrelse med representanter från bägge föreningarna är bildad. Vi hoppas nu på en ljus framtid med bättre publikunderlag och stark ekonomi.