Novembermöte

Novembermöte 2021: Johan Johansson från Linköpings fotoklubb gästar oss.

Måndagen den 29 november samlades ett trettiotal medlemmar i Vagnhallen Fontänen för traditionellt månadsmöte.

Vår ordförande Jan hälsade alla välkomna och speciellt vår gäst från Linköpings fotoklubb, Johan Johansson. Johan och hans hustru hade gjort en resa med guide till Namibia i södra Västafrika. Vi  fick ta del av många spännande bilder på både djur och natur.

Mötet fortsatte med fika, lotteri och information som ordförande Jan bjöd på. Jan informerade om arbetet med katalogen för 2022, som man beräknar att skicka ut före jul. Nästa möte den 20 december blir en avslutning med musik och sång samt god jultallrik o kaffe. Anmälan krävs !