Månadsmöte november 2019

Dagens gäst Christer Kustvik

  • Christer Kustvik från Corren berättar

SPF Roxens månadsmöte den 25 november hade lockat en lite större publik - vi var 50 st. Christer inledde mötet med att berätta om livet på Correns redaktion. Efter en historisk återblick fick vi höra mycket om nutida utmaningar ss rationaliseringar och samarbeten med andra tidningsredaktioner i Östergötland. Modern teknik berördes ss läsplatta och taltidning. Man klarar sig utmärkt utan papperstidning enligt Christer. Ordförande Janne informerade sedan om aktuella ting och mötet avslutades som alltid med fika, lotteri och trivsamt eftersnack.