Aktuell Plogen-Senior!

Nils Backer, Linghem, plogenmedlem och vårt hörselombud.

Nils är också en utmärkt pianist och har många år varit pestaurantpianist. Han anlitas av t ex pensionärsföreningar för att spela och berätta, och har olika teman som man kan välja mellan. Han spelade på Seniorshops modevisning hos Plogen nyligen, det fungerade mycket väl.