Medlemskort i SPF 2020

Uppdaterades: 18 mars 2020

Medlemskort 2020. Nya medlemskort, Årets medlemskort kommer medskickat i "Senioren" nummer 2, 2020. Som når ut till medlemmarna i månadsskiftet februari/mars. På varje ark finns två kort. Medlemmarna i hushållet tar varsitt kort och skriver sitt respektive namn på baksidan. Behövs bara ett medlemskort kan man gärna spara det extra kortet ifall det skulle behövas ett nytt under året.

Hur ska medlemmar som har taltidning eller avsagt sig tidningen (utan att vara hushållskopplade) få medlemskortet?
Förbundet kommer att göra ett separat utskick till dessa medlemmar.
Varför är det två kort som skickas ut?
Många av våra medlemmar är hushållskopplade, det vill säga att det bor två medlemmar på samma adress som får ett exemplar av tidningen. För att säkerställa att alla medlemmar får varsitt medlemskort har vi lagt två kort på det inbladade arket.
Vad ska medlemmen göra med det extra kortet?
Medlemmen kan gärna spara det, det är ett extra kort att ha till hands om man skulle tappa bort kortet. Vill man inte spara det, kan kortet slängas.
Varför är inte förening och namn tryckta på kortet?
Att trycka förening och medlemmens namn på kortet ställer mycket höga krav på att rätt kort kommer i rätt tidning och till rätt medlem. För att eliminera risken att det står felaktiga uppgifter på kortet har förbundet valt att varken ha med föreningens eller medlemmens namn på kortet. (De hårda plastkort som funnits tidigare har inte heller haft föreningsnamn på sig.)
Varför ska medlemmen skriva sitt namn på baksidan?
För att visa att detta är just medlemmens kort och ingen annans.
Det står årtal på, får medlemmen ett nytt kort nästa år?
Ja, det kommer att skickas ut ett nytt kort 2021.
Vad ska medlemmen göra om hen tappar bort kortet eller om det går sönder?
Medlemmen ska i första hand kontakta sin förening som då bistår
medlemmen med ett nytt medlemskort. I förbundets webbutik kommer det att finnas medlemskort som föreningarna kan beställa hem och dela ut till nya medlemmar och till medlemmar som tappat bort sitt medlemskort.
Korten kommer att vara gratis, endast frakt tillkommer.
Hur får nya medlemmar sina medlemskort?
I första hand är det föreningen som ser till att nya medlemmar under året får sina medlemskort (det vill säga medlemmar som gått med i förbundet efter
SPF Seniorerna Hantverkargatan 25, Box 225 74, 104 22 Stockholm
Tel 08-692 32 50,
epost: info@spfseniorerna.se
Org nr 88 80 00-2830. Pg 607678-0, Bg 5959-0182
www.spfseniorerna.se
Såhär ser medlemkortet ut i år!

Publicerades: 03 mars 2017 Uppdaterades: 18 mars 2020