Staffan har ordet 6_5 2021.

Till medlemmarna i SPF Plogen, Östra Linköping, den 6 maj 2021. Vi ser ljuset i tunneln! Plogen kallar till årsmöte! Plogens styrelse och funktionärer har idag haft telemöte..Alla har nog tagit första vaccinsprutan, och den andra också eller på gång i maj/juni. Folkhälsomyndigheten har sagt att tre veckor efter första sprutan kan man t ex krama barnbarn. Och alltså egentligen vem som helst. Ännu gäller hårda mötesrestriktioner. Vår bedömning är att dessa snabbt kommer att lättas. Därför kallar vi till årsmöte fredagen den 18 juni kl 14, på Linneberga Loge i Bankekind (tredje avfarten till vänster efter Vårdsbergsrondellen mot Askeby). Innan årsmötet , klockan 12, är det sill och pära för de som vill. Frazzes muntra musikduo underhåller på årsmötet. Och det blir kaffe och tårta.Eftersom det är svårt att bedöma hur många som kommer så vill vi att ni som tänker komma anmäler det Britt-Marie på plogentelefonen 079-306 52 65 eller till epostplogenlinghem@gmail.com, senast den 16 juni. Skulle mot förmodan restriktioner fortfarande gälla så ställer vi ju in mötet, via epost och Plogens hemsida, men det hoppas vi verkligen inte. Vill du fråga kring detta kan du också kontakta någon av oss styrelse/funktionärer.(Namn och telenummer i programkalendern). Ny programkalender för hösten kommer efter midsommar. Vi tror också att det går att ordna bussresor i höst, och planerar för att Dalslandsresan äntligen ska kunna genomföras fredag-söndag 27-29 augusti. Mer information kommer.Planering pågår också under sommaren för bilresa till Hägerstads slott och bil eller buss tillcafeet i Björkfors.Vi räknar också med att under sommarmånaderna kunna ordna t ex några tipspromenader.Seniorerna genomför digitala möten under folkhälsoveckan 17-21 maj. Är du datorvan såkoppla gärna upp dig.  https://www.spfseniorerna.se/aktiviteter/folkhalsovecka/spfseniorerna.se/folkhalsovecka Preliminärt program med reservation för eventuellaändringar. Dag tid föreläsare tema: Måndag 17/5 10:00 10:45 Maj-Lis Hellenius LennartNilsson Folkhälsa och livsstil Tips för att må bättre i vardagen, 14:00 Irene SamuelssonTräning i vardagen, Tisdag 18/5 10:00 Gösta Bucht Psykisk hälsa, 14:00 Nils Ingmar ThorellMusikquiz, Onsdag 19/5 09:00 Bertil Marklund (obs tiden) Kost och livsstil, 14:00 Mediyogamed Karin Bajlo Mediyoga, Torsdag 20/5 10:00 Malena Ivarsson Relationer och samliv,14:00 Idriz Zogai Hjärnan och minnesträning, Fredag 21/5 10:00 Sofia Åhman Hjärnstark och livskvalitet ,14:00 med Sofia Åhman Gympass för seniorer. Samtliga föreläsningar kommer att kunna ses på spfseniorerna.se/folkhalsovecka.Med hopp om en bra sommar och åter möten och sedan resor! För SPF Seniorerna Plogens styrelse Staffan Danielsson, ordförande