Hörselombudet informerar

Hörseln kan man få kontrollerad på US Hörselavdelning, eller på någon av övriga till hörsentralen anslutna privata vårdgivare, se nedan!

Hörselvården U.S.: (Och även Norrköping och Motala) : tel.:010 1059960, vardagar 08.00- 11.00. Den gamla "Drop-In"- mottagningen är tillsvidare stängt.(Coronan). Hörapparater och hjälpmedel kan skickas in till : Hörselvården, U.S. Linköping, 581 85 Linköping, för åtgärd. Bokning till jourbesök kan göras via dator på 1177.se
 
AUDIKA, Kungsgt. Linköping: Tel: 010-88 48 919. Väntetid för hörseltest och utprovning är f.n. (2021-09-01) : 3-4 månader.

AUDIKA är ett alternativ till Region Östergötlands hörselvård.

Vissa hörapparater kan styras med en app installerad i mobiltelefon, både Android och Iphone kan användas som fjärrkontroll för hörapparater.

Vänta inte för länge med att skaffa hörselhjälpmedel, ju yngre du är ju lättare är det att lära sig hur de ska skötas.

Till flera modeller finns det olika hjälpmedel t ex fjärrkontroll så att man slipper hålla på med omställning av hörapparaten uppe bakom örat, t ex för hörselslinga. Dessutom ser man vilka förändringar man gör med en fjärrkontroll.  Hörselslingan är en bra funktion i samlingssalar av olika slag.

Det finns också hjälpmedel för att få in TV-ljudet i hörapparaterna. Dessa hjälpmedel kan också enkelt kopplas till en radio eller någon annan ljudkälla  om  så önskas t. ex. musik-anläggning. 

SPF Plogens hörselombud är Nils Backer 013-793 94               Mobil: 070-534 73 64    E-post:backer.nisse@gmail.com