Årsmöte 21/02-2020

Uppdaterades: 20 januari 2020

Årsmötet hålls som vanligt i februari. Kyrkoherde Ulf Hjertman håller ett anförande om kyrkan och dess lokaler som vi får vara i på våra månadsmöten.

  • Årsmöte med Kyrkoherde Ulf Hjertman
  • Kyrkoerde Ulf Hjertman.
  • Årsmöte med Kyrkoherde Ulf Hjertman
  • Kyrkoerde Ulf Hjertman.

Anmäl närvaro på månadsmöte på detta mobiltelefonnummer 079-306 52 65, eller med epost "plogenlinghem@gmail.com". Uppstår förhinder att närvara skall avanmälan göras till samma mobilnr  eller epost 1). Anmälan kan göras ca 1 månad före aktuellt möte. Anmälan skalll ske senast 2020/02-14. Avanmälan skall göras så snart som möjligt dock senast 2020-20-2.

Som vanligt serveras Kaffe/The och något därtill. Mötet avslutas med lotteridragning.

OBS! Att vi får vara som mest 150 perrsoner i Kyrkans lokaler, enligt brand-myndighetens nya krav efter vissa ändringar som gjorts.

1) Anmälan/Avanmälan via epost är en försöksverksamhet som kommer att pågå en tid. Utvärdering sker i slute av vårterminen.

Läs mer om Kyrkoherde Ulf Hjertman här !

Publicerades: 05 oktober 2019 Uppdaterades: 20 januari 2020