Den 13/3-2020 Månadsmöte med Eva Granlund.

Uppdaterades: 23 januari 2020

Eva Granlund talar om hur vi använder vårt kroppsspråk.

  • Eva Granlund

Anmäl närvaro på månadsmöte på detta mobiltelefonnummer 079-306 52 65, eller med epost "plogenlinghem@gmail.com". Uppstår förhinder att närvara skall avanmälan göras till samma mobilnr eller epost 1). Anmälan kan göras ca 1 månad före aktuellt möte. Anmälan skalll ske senast 2020-03-06. Avanmälan skall göras så snart som möjligt dock senast 2020-03-12..

Som vanligt serveras Kaffe/The och något därtill. Mötet avslutas med lotteridragning.

OBS! Att vi får vara som mest 150 perrsoner i Kyrkans lokaler, enligt brand-myndighetens nya krav efter vissa ändringar som gjorts.

1) Anmälan/Avanmälan  via epost är en försöksverksamhet som kommer att pågå en tid. Utvärdering sker i slute av vårterminen.

Läs mer om Eva Granlund här!

Publicerades: 05 oktober 2019 Uppdaterades: 23 januari 2020