Anmälan till nästkommande Månadsmöte!

Uppdaterades: 29 augusti 2020

Vi inför ett nytt sätt att anmäla sig till Månadsmötena. Våren 2020 kan anmälan göras på telefon 079-306 52 65 (mobiltefon-numer), eller med e-post "plogenlinghem@gmail.com". Numret och epost-adresen står också i "2020 Vårprogram-katalog". Anmälan kan också, som vanligt, göras på föregående månadsmöte. Anmälan till månadsmöte kan göras tidigast ca en månad före mötet.Tills vidare är de flesta arrangemangen inställda pga covid-19 virusets framfart. Se Staffans senaste uttalande under MOTION/HÄLSA klicka på länken nedan!

  • Prästkrage

Länk till Staffans meddelande!

Mobiltelefonen kommer att växla mellan några personer, främst kopplade till de 2 matlagen. Britt-Marie Andersson och Jan-Erik Olofsson. Antingen svarar de när du ringer eller också ringer de tillbaka snarast möjligt. Den planerade utvärderingen har ännu inte  utförts. Utvärderingen skulle ha gjorts hösten 2019. Resultatet presenteras på december-mötet 2020 om det blir något. Eventuella förändringar införs till vårsäsongen 2021.

Eftrer den 1/10 2019 har lokalen godkänts för max 150 personer.

Såhär ser blanketten ut som kan anvånds.

Publicerades: 25 maj 2019 Uppdaterades: 29 augusti 2020