Anmälan till nästkommande Månadsmöte!

Uppdaterades: 12 januari 2020

Vi inför ett nytt sätt att anmäla sig till Månadsmötena. Våren 2020 kan anmälan göras på mobiltelefon 079-306 52 65, eller med epost "plogenlinghem@gmail.com". Numret och eposadressen står också i "2020 Vårprogram-katalog". Anmälan kan också, som vanligt, göras på föregående månadsmöte. Anmälan till månadsmöte kan göras tidigast ca en månad före mötet.

  • Prästkrage

Mobiltelefonen kommer att växla mellan några personer, främst kopplade till de 2 matlagen, under hösten Britt-Marie Andersson och Jan-Erik Olofsson. Antingen svarar de när du ringer eller också ringer de tillbaka snarast möjligt. I slutet av hösten utvärderar vi hur detta har fungerat. Resultatet presenteras på december-mötet. Eventuella förändringar införs till vårsäsongen.

Det är glädjande att så många deltar i våra månadsmöten, men det är trist att lokalen ibland inte räcker till. Brandskyddsregler sätter maxantal. Om maxantalet är uppnått måste vi tyvärr upprätta väntelista, vilket ni som berörs får besked om. Skulle plats tillkomma får ni också besked om det.

Ovanstående skall inte behöva inträffa efter vissa  förändringar har införts. Eftrer den 1/10 2019 har lokalen godkänts för max 150 personer.

Såhär ser blanketten ut som kan anvånds.

Publicerades: 25 maj 2019 Uppdaterades: 12 januari 2020