18 mars 2022 månadsmöte.

Seniorshop visar kläder,  modevisning och bra priser på kläder.

Anmäl närvaro på månadsmöte på detta mobiltelefonnummer 079-306 52 65, eller med epost "plogenlinghem@gmail.com". Uppstår förhinder att närvara skall avanmälan göras till samma mobilnr eller epost. Anmälan kan göras ca 1 månad före aktuellt möte. Anmälan skalll ske senast 2022-03-11. Avanmälan skall göras så snart som möjligt.
Kaffe/The och och något därtill kommer att serveras. Mötet avslutas med  lotteridragning.