20 aug Månadsmöte.

Även denna gång blir det på Linneberga, Underhållningen bestäms senare.

Anmäl närvaro på månadsmöte på detta mobiltelefonnummer 079-306 52 65, eller med epost "plogenlinghem@gmail.com". Uppstår förhinder att närvara skall avanmälan göras till samma mobilnr eller epost 1). Anmälan kan göras ca 1 månad före aktuellt möte. Anmälan skalll ske senast 2020-08-13 Avanmälan skall göras så snart som möjligt dock senast 2021-08-13
Kaffe/The och och något därtill kommer att serveras. Mötet avslutas med lotteridragning.


1) Anmälan/Avanmälan via epost är en försöksverksamhet som kommer att pågå en tid. Varefter utvärdering kommer att göras!