17 dec Månadsmöte.

Vi äter julmat. Plogenkören sjunger passande visor och därefter får medlemmarna njuta av ett Luciatåg

Anmäl närvaro på månadsmöte på detta mobiltelefonnummer 079-306 52 65, eller med epost "plogenlinghem@gmail.com". Uppstår förhinder att närvara skall avanmälan göras till samma mobilnr eller epost 1). Anmälan kan göras ca 1 månad före aktuellt möte. Anmälan skalll ske senast 2020-12-10 Avanmälan skall göras så snart som möjligt dock senast 2021-12-10

.1) Anmälan/Avanmälan via epost är en försöksverksamhet som kommer att pågå en tid. Varefter utvärdering kommer att göras!