22 okt Månadsmöte.

Musikgruppen VILDHAVRE underhåller, de sjunger och spelar svenska visor och svensk folkmmusik!

  • Vildhavre.
  • Vildhavre.
  • Vildhavre.
  • Vildhavre.

Anmäl närvaro på månadsmöte på detta mobiltelefonnummer 079-306 52 65, eller med epost "plogenlinghem@gmail.com". Uppstår förhinder att närvara skall avanmälan göras till samma mobilnr eller epost 1). Anmälan kan göras ca 1 månad före aktuellt möte. Anmälan skalll ske senast 2020-04-09. Avanmälan skall göras så snart som möjligt dock senast 2021-04-09.
Kaffe/The och och något därtill kommer att serveras. Mötet avslutas med lotteridragning.


1) Anmälan/Avanmälan via epost är en försöksverksamhet som kommer att pågå en tid. Varefter utvärdering kommer att göras!