Hjärt och Lungräddning med Hjärtstartare

Uppdaterades: 18 mars 2020

Tisdagen den 26 mars 2019 höll leg. ambulans-sjuksköterskan Fredrik Lundqvist, en kurs i hjärt- lungräddning med hjärtstartare i Åkerbogården. Kursen tog upp de viktiga delarna såsom hjärtkompretion och inblåsning i andnigsvägen.

  • Hjärt och Lungråddning med Hjärtstartare

Det blev två grupper, en på fm och en på em!

Fredrik hade uttryckt en önskan om ca 20 deltagare max i varje  grupp och det var 24 anmäldda. En kurs  genomfördes på förmiddagen och en på eftermiddagen. Föredraget var så bra och  viktigt att det förmodligen kommer att genomföras igen vid ett senare tillfälle. Att hjärtstartare finns är ju bra, men att hjärt och lungräddning är en förutsättning fär att kunna använda en hjärtstartare vet inte alla.

Publicerades: 25 februari 2019 Uppdaterades: 18 mars 2020