Årsmöte

Uppdaterades: 29 april 2019

Protokoll vid årsmöte 2019 02 06

38 personer närvarande.

§1     Ordf. Inga-Britt Enström hälsade välkommen och höll parentation över            avliden medlem.

§2     Ordf. förklarade mötet öppnat.

§3     Till ordf. för mötet valdes Per Andersson.

§4     Till sekr. för årsmötet valdes Ingrid Gustafsson.

§5     Att justera dagens protokoll jämte ordf., valdes                                                            Anita Johansson och Kristina Karlsson.

§6     Kallelsen till årsmötet godkändes.

§7     Dagordningen för mötet godkändes.

§8     Verksamhetsberättelsen godkändes.

§9     Kassaberättelsen godkändes.

§10   Revisorernas berättelse godkändes

§11   Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 2018.

§12   Till ordf. för 2019 valdes Inga-Britt Enström.

§13   Val av styrelse för 2019:

          Ledamot Åke Forsell 2år

          Ledamot Inger Igemar 2år

          Ledamot Ulla Malmgren 1 år kvar

          Ledamot Ingrid Gustafsson 1år kvar

          Ersättare Jan Klangeryd 2 år

          Ledamot Lars Andersson avgår

§14    Att teckna föreningen var för sig ordf. och kassör.

§15    Till data ansvarig valdes Siri Skagerström.

§16    Till medlemsansvarig valdes styrelsen.

§17    Till revisorer valdes Laila Brahm och Maud Larsson 1 år.                                             Suppleant Irene Unger Denser

§18    Till distriktsombud valdes Inga-Britt Enström och Ingrid Gustafsson

§19    Trygghets och trafikombud Rolf Enström                                                             Syn och hörselombud Eva Forsell                                                                     Friskvårdsombud Jutta Svensson                                                                  Marknadsförare Åke Forsell                                                                               Reseorganisatör Siri Skagerström, Åke Forsell

§20    Studieorganisatör Ulla Malmgren, Ingrid Gustafsson

§21    Valberedning 1 år. Sammankallande Inga-Britt Nilsson,                                               Ulla Bernhard och Linnea Hederstedt

§22    Sockenombud:                                                                                                 Kimstad: Eva Forsell, Inger Johansson                                                              Vånga: Ritva Engberg                                                                                          Skärblacka: Siri Skagerström, Ulla Malmgren

§23    Medlemsavgiften är oförändrad 250 kr. Det år du fyller 90 år 150 kr.

§24    Arvode till styrelsen 2000 kr. att fördela.                                                                       Inträdet till våra månadsmöten höjs till 60 kr.

§25    Program för kommande verksamhet godkändes.

§26    Siri Skagerström tar upp anmälningar till  kommmande resa till                                    kulturparken Småland i Växjö. Pris 670

          Ordf. tackar avgående kassören Lars Andersson för  mångårigt arbete                       inom föreningen med en blomma.

          Slutar gör också Anita Ardell, avtackas med en tulpanbukett. Och slutligen                 Per Andersson som också får en tulpanbukett som mötesordförande.

§27    Nu vidtar smörgåstårta och dricka samt kaffe och kaka.

§28    Ordf. hälsar Göran Bjarnegård och Catarina Johansson välkomna                               och vi får njuta av sång och musik.

§29    Ordf. tackar för uppmärksamheten och vi avslutar mötet med Nationalsången.

           Ingrid Gustafsson                    Inga-Britt Enström                                                          sekr.                                         ordf.                                                                                                                                                                                                                    Kristina Karlsson                      Anita Johansson                                                            justeras                                     justeras

                                       

Publicerades: 02 april 2019 Uppdaterades: 29 april 2019