Omberg

Stavgångsgänget på väg till det högsta trädet på Omberg.

Granen är en kustgran, en nordamerikansk ädelgran.
Granen är ca 150år gammal, 2016 mättes granens höjd till 49meter.
Den växer fortfarande och är det högsta trädet i Ekoparken Omberg.