Månadsmöte med årsmötesförhandlingar 2020-02-10

SPF Kopparn har haft årsmöte i församlingsgården. Värdinnan Eva Wallner Pettersson hälsade 85 medlemmar, varav två nya, välkomna. Det hölls parentation över bortgångna medlemmar med diktläsning, ljuständning och en tyst minut.

Årsmötet leddes av Carl G Nilsson.
Till ordförande för SPF Kopparn omvaldes Magnus Bernheden.
Även styrelseledamot Birgitta Gunnarsson, styrelsesuppleant Gunvar Berglund, revisor Ulla-Britt Lagström och revisorssuppleant Margareta Edström omvaldes.

De som under året haft olika uppdrag i Kopparn tackades med en varm applåd och blommor.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar underhöll Erik Edström med ett musikquiz.

Bruno Thornberg bjöd in till vinträff på , Hembygdsgården den 27 februari och Leif Pettersson till företagsbesök på Tryck och Media, även det den 27 februari.

Birgitta Gunnarsson berättade om kommande aktiviteter, Sommenresan, kafferep på hembygdsgården, Ungernresan, bilutflykt till Hägerstad slott och lunchträff i Missmyra.

Det bjöds på kaffe med goda smörgåsar och avslutades med lotteridragning.
För mera information kontakta:
Kommande aktiviteter: Birgitta Gunnarsson tel 070 691 66 89
Besök Tryck och Media: Leif Pettersson tel 070 522 02 08
Vinträff: Bruno Thornberg tel 070 814 04 98

Text: Britt-Marie Nygren