Månadsmöte 2021-10-11

SPF Kopparn, Åtvidaberg hade nystart för månadsträffar den 11 oktober. Ett sextiotal medlemmar mötte upp till underhållning, kaffe och smörgås.

Vi gästades av Sören Dahlgren som bjöd på en musikalisk resa med bl. a. Bellman, Taube, Vreesvijk.

Föreningsinformation gavs om kommande aktiviteter samt att Margareta Kempe tar över ledarskapet för qigong-gruppen.

Den 14 dennes besökte ett trettiotal medlemmar Löfstad slott för en guidad slottsvandring med efterföljande lunch.

Text: Magnus Bernheden