Årsmöte 2023-02-20

SPF Kopparn, Åtvidaberg har haft årsmöte i församlingsgården med ett 80-tal medlemmar. Värdinnan Eva Wallner Pettersson hälsade välkommen. Parentation över avlidna medlemmar med ljuständning och en tyst minut.

Till ordförande för årsmötet valdes Bruno Thornberg och mötessekreterare Britt-Marie Nygren.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport för 2022 presenterades. Revisor Ulla-Britt Lagström läste revisionsberättelsen.

Nyval av ordförande SPF Kopparn Conny Holmqvist, ledamöter Anne-Sofie Johansson och Krister Nilsson samt suppleant Eva-Lotta Gylling

Omval av Annika Mindor och Britt-Marie Nygren.

Omval av Ulla Eriksson, revisor och Margareta Edström, revisorssuppleant.

Till valberedningen valdes Birgitta Gunnarsson och Magnus Bernheden.

Avgående ordförande Magnus Bernheden och ledamot Birgitta Andersson avtackades.

Ulla-Britt Lagström, KPR informerade från möte med kommunen angående förändringar i leverans av matlådor till personer med hemtjänst.

Kort föreningsinformation om företagsbesök, vinträff och resor. Mer information finns på vår hemsida. Det serverades kaffe och semla. För underhållningen svarade Fredrik Ingå med "pianogodis".

Nästa månadsträff den 13 mars.